Podzimní vlna výzev 2017

  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin

více zde

Vánoční období 2017 a začátek roku 2018

Dotace pro Vánoční období 2017 a začátek roku 2018 Vážení podnikatelé, Ministerstvo

více zde

OPPIK - Vyvedení tepla z BPS, MVE - dotace

Do 4. května 2016 lze podávat Žádosti o podporu ve Výzvě I. - programu podpory Obnovitelné zdroje

více zde

Prodávané společnosti a nemovitosti

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - červenec 2015

 Prodej projektové společnosti centra nakládání s odpady, jehož hlavním objektem je bioplynová stanice.
 
Vážení, jako poradci výše zmíněné společnosti se na Vás obracíme s nabídkou investiční příležitosti - akvizice. Vlastník společnosti hledá investora se zájmem o koupi 100% obchodního podílu výše zmíněné společnosti.
 
Jedná se o typicky projektovou společnost zaměřenou výhradně na přípravu, realizaci a provoz projektu Centra nakládání s odpady Choceň (CNO). Společnost není zatížena jinými aktivitami a historií. Projekt je vhodný pro zájemce z oblasti odpadového hospodářství nebo potravinářského průmyslu či jiného oboru vytvářejícího vhodné vstupy do bioplynové stanice, resp. třídírny nebo skládky. Projekt (společnost) lze rovněž rozdělit, např. na skládku a bioplynovou stanici. Majetek společnosti tvoří pozemky a kompletní projektová oprávnění. Celková plocha areálu CNO je 21 733,5 m2.

Výhodou realizace projektu je dostupnost investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a rovněž pravděpodobný nárok na státní provozní podporu pro odpadové bioplynové stanice s výkonem do 550 kWe formou zeleného bonusu, který upravuje připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích.