Dotace - centra výzkumu a vývoje

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevírá novou Výzvu v rámci

více zde

Dotační Blesk : Inovace - Inovační projekt OPPIK

  Vážení, přinášíme Vám informace k programu podpory Inovace z Operačního

více zde

Plán výzev 2017/2018 - OPPIK

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu aktualizovalo harmonogram výzev OPPIK na přelomu let 2017/2018. Pro klienty z řad podnikatelů,

více zde

Prodávané společnosti a nemovitosti

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - červenec 2015

 Prodej projektové společnosti centra nakládání s odpady, jehož hlavním objektem je bioplynová stanice.
 
Vážení, jako poradci výše zmíněné společnosti se na Vás obracíme s nabídkou investiční příležitosti - akvizice. Vlastník společnosti hledá investora se zájmem o koupi 100% obchodního podílu výše zmíněné společnosti.
 
Jedná se o typicky projektovou společnost zaměřenou výhradně na přípravu, realizaci a provoz projektu Centra nakládání s odpady Choceň (CNO). Společnost není zatížena jinými aktivitami a historií. Projekt je vhodný pro zájemce z oblasti odpadového hospodářství nebo potravinářského průmyslu či jiného oboru vytvářejícího vhodné vstupy do bioplynové stanice, resp. třídírny nebo skládky. Projekt (společnost) lze rovněž rozdělit, např. na skládku a bioplynovou stanici. Majetek společnosti tvoří pozemky a kompletní projektová oprávnění. Celková plocha areálu CNO je 21 733,5 m2.

Výhodou realizace projektu je dostupnost investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a rovněž pravděpodobný nárok na státní provozní podporu pro odpadové bioplynové stanice s výkonem do 550 kWe formou zeleného bonusu, který upravuje připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích.