Dotace OPPIK - Jaro/Léto 2016 - Aktuální Výzvy

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí možnosti získání

více zde

ICT a sdílené služby DOTACE

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je k dispozici

více zde

Průmysl 4.0 a Dotace z OPPIK

Průmysl 4.0 je strategie pro inovační vývoj české ekonomiky.  Samotné Ministerstvo průmyslu

více zde

OP PIK - Evropské dotace

 Základem naší činnosti je úzké zaměření na problematiku podniků z oblasti výroby a služeb, kterým nabízíme provedení analýzy a posouzení možnosti využití veřejné podpory na financování jejich projektů, zejména v oblasti vývoje, inovací, rekonstrukcí a větších investic.

 Hlavními nástroji podpory jsou zdroje strukturálních fondů v podmínkách Ministerstva průmyslu a obchodu distribuované programem OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) pod dohledem Agentury CzechInvest, ale i prostředky státního rozpočtu soustředěné do investičních pobídek a dalších národních programů.

 Výběr vhodného dotačního titulu, zpracování příslušných žádostí a projektové dokumentace, hodnotících zpráv a žádostí o platby spolu s komunikací s příslušnými státními orgány - to vše a další služby Vám rádi přiblížíme při osobním jednání.

 

 Všeobecnými podmínkami jsou tyto:

  • Realizace mimo území Hl. města Prahy (ne sídlo společnosti)
  • Financování ex-post
  • Doba udržitelnosti projektu 5 let po skončení realizace (vyjímka u ICT a sdílené služby pro MSP)
  • Hodnocení 2 posledních uzavřených ekonomických období (vyjímka u ICT a sdílené služby pro MSP)
  • Nebudou podporovány projekty směřující do cestovního ruchu