Podzim 2015 - OPPIK - Inovace

  Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí

více zde

OPPIK - Vyvedení tepla z BPS, MVE - dotace

Do 4. května 2016 lze podávat Žádosti o podporu ve Výzvě I. - programu podpory Obnovitelné zdroje

více zde

Podzimní vlna výzev 2017

  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin

více zde

Dotace na Úspory energií

Program Úspory energie

 

Příjemce:

malé, střední a velké podniky

Podporované aktivity:

a) Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky4 (opatření výroby chladu v rámci trigenerace je také způsobilé opatření)

Výše dotace:

0,5 – 250 mil. Kč/projekt

% dotace:

50% malé podniky, 40% střední podniky,  30% velké podniky

Maximální absolutní výše dotace na ekologické studie (Energetický posudek) činí 350 tis. Kč.

Předběžné žádosti:

1.6.2015  – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – leden 2016

Alokace výzvy:

5 mld. Kč