Dotace OPPIK - Jaro/Léto 2016 - Aktuální Výzvy

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí možnosti získání

více zde

OPPIK - Nízkouhlíkové technologie

Během několika dnů až týdnů bude zveřejněna I. komplexní Výzva programu podpory Nízkouhlíkové

více zde

Podzimní vlna dotačních výzev 2016

  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinese během několika dnů

více zde

IS/ICT, vývoj software, Vysokorychlostní internet

Program ICT a sdílené služby

 

Příjemce:

Malé a střední podniky; velké podniky. Také start-ups

Podporované aktivity:

a) Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

b) Zřizování a provoz center sdílených služeb

c) Budování a modernizace datových center

Výše dotace:

1 - 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

45% malé podniky, 35% střední podniky, 25 % velké podniky

Předběžné žádosti:

2.6.2015 – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – listopad 2015

Alokace výzvy:

1,5 mld. Kč

 

Program Vysokorychlostní internet

 

Příjemce:

podnikatelé v oblasti elektronických komunikací (registrováni na Českém telekomunikačním úřadě)

Podporované aktivity:

a)modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

b) zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu

c)vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje

Výše dotace:

dotace 1 – 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

bude specifikováno ve Výzvě

Zveřejnění výzvy:

4. čtvrtletí 2015

Registrační žádosti:

4. čtvrtletí 2015

Rozdělovaná částka:

521 mil. €