Dotace - elektromobilita

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK), Program podpory Nízkouhlíkové

více zde

Informace o prodeji společnosti

 Dne 17. 5. 2012 uzavřeli majitelé společnosti Sázavan strojírny, s.r.o. zastoupení poradenskou

více zde

Last Call - únor 2016

29.2.2016 končí příjem registračních žádostí do OPPIK programů podpory: I. výzva

více zde

IS/ICT, vývoj software, Vysokorychlostní internet

Program ICT a sdílené služby

 

Příjemce:

Malé a střední podniky; velké podniky. Také start-ups

Podporované aktivity:

a) Tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace

b) Zřizování a provoz center sdílených služeb

c) Budování a modernizace datových center

Výše dotace:

1 - 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

45% malé podniky, 35% střední podniky, 25 % velké podniky

Předběžné žádosti:

2.6.2015 – srpen 2015

Plné žádosti

září 2015 – listopad 2015

Alokace výzvy:

1,5 mld. Kč

 

Program Vysokorychlostní internet

 

Příjemce:

podnikatelé v oblasti elektronických komunikací (registrováni na Českém telekomunikačním úřadě)

Podporované aktivity:

a)modernizace stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

b) zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu

c)vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje

Výše dotace:

dotace 1 – 200 mil. Kč/projekt

% dotace:

bude specifikováno ve Výzvě

Zveřejnění výzvy:

4. čtvrtletí 2015

Registrační žádosti:

4. čtvrtletí 2015

Rozdělovaná částka:

521 mil. €