OPPIK - Dotace - Smart Grids I., Smart Grids II

  Vážení, 22. prosince došlo ke zverejnení 3 Výzev v rámci Operacního programu

více zde

Úspory energie v podnicích

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK) - Program podpory Úspory

více zde

OPPIK dotace - Akumulace energie

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK), Program podpory Nízkouhlíkové

více zde

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu aktualizovalo harmonogram výzev OPPIK na přelomu let 2017/2018.


Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny mimo hl. město Praha, nabízíme dotační služby nejen na tyto výzvy:

a) Energetické oblasti (pro všechny velikosti podniků):

  • II. Výzva Úspory energie - Fotovoltaické elektrárny (na budovách)
  • III. Výzva Úspory energie  (řada opatření vedoucích k úspoře energií - zateplování, náhrada energeticky zastaralých strojů a technologií, aj.)

b) Vývoj ICT a sdílené služby (pro všechny velikosti podniků):

  • IV. Výzva ICT a sdílené služby

c) Zavádění průmyslu 4.0 (komunikujících strojů)  (do malých a středních podniků)

  • VII. Výzva Technologie - Průmysl 4.0

d) Aktivní účast na veletrzích v zahraničí  (pro malé a střední podniky)

  • III. Výzva Marketing: IVV

e) Vývojová činnost a zavádění výroba inovovaných produktů v malých a středních podnicích ( i u velkých podniků):

  • V. Výzva Inovace (pořízení strojů a DHNM pro výrobu inovovaného produktu)
  • VI. Výzva Aplikace (VaV - mzdové náklady na zaměstnance ve VaV - v podniku / na univerzitě)
  • V. Výzva Potenciál (pořízení zařízení a DHNM pro vytvoření centra pro inovaci produktů)

Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny v hl. městě Praha, nabízíme dotační služby v oblasti vzniku podnikatelského inkubátoru, které stojí mimo OPPIK.