Vánoční období 2017 a začátek roku 2018

Dotace pro Vánoční období 2017 a začátek roku 2018 Vážení podnikatelé, Ministerstvo

více zde

Last Call - únor 2016

29.2.2016 končí příjem registračních žádostí do OPPIK programů podpory: I. výzva

více zde

OPPIK dotace - Akumulace energie

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK), Program podpory Nízkouhlíkové

více zde

29.2.2016 končí příjem registračních žádostí do OPPIK programů podpory:

  • I. výzva programu Úspory energie v SZT
  • I. výzva programu podpory Smart grids I: Distribuční sítě
  • I. výzva programu Smart grids II: Přenosová sí

Zejména program podpory Úspory energie v Soustavách zásobování teplem nabízí dotace pro tyto aktivity:

a) Výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor primární energie.
b) Rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla
z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů.
c) Instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TUV, který budou součástí soustav zásobování tepelnou energií.
d) Instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace v soustavách zásobování tepelnou energií.
e) Instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude
součástí jakékoliv kombinace výše podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat.