Podzimní vlna výzev 2017

  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin

více zde

Dotační podpora Elektromobility

Vážení, 7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory

více zde

Průmysl 4.0 a Dotace z OPPIK

Průmysl 4.0 je strategie pro inovační vývoj české ekonomiky.  Samotné Ministerstvo průmyslu

více zde

Během několika dnů až týdnů bude zveřejněna I. komplexní Výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie, který je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Alokace I. Výzvy bude činit 260 milionů Kč. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, které projekt zrealizují na území ČR, mimo Hl. město Prahu a mají uzavřena 2 ekonomická období.

Podporované aktivity jsou rozděleny do 3 hlavních priorit:

 1. Elektromobilita a nabíjecí stanice
  • Možnost čerpání dotace až do výše 70% na úhradu části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje pořizovací cenu obdobné kategorie vozu na standardní pohon.
  • Až 45% dotační podpora na nákup nabíjecí stanice určené pro činnost žadatele.
 2. Akumulace energie
  • Podpořeny budou projekty pořízení a zprovoznění akumulačních jednotek, které budou stabilizovat dodávku z decentralizovaných zdrojů energie do distribuční sítě. Výše podpory je do 60%, avšak v rámci režimu de minimis.
 3. Druhotné suroviny
  • Podpora projektů z oblasti využití druhotných surovin a úspory primárních zdrojů. Dotace do výše 45% může být využita na investice do inovativních technologií a výrobu inovativních výrobků.

Příjem žádosti je plánován do května/června 2016, doporučujeme však na základě vývoje příjmu žádostí u jiných programů podpory již nyní konzultovat plánované projekty a Žádost podat, co nejdříve. Neváhejte nás kontaktovat.