Dotace - centra výzkumu a vývoje

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevírá novou Výzvu v rámci

více zde

Podzim 2015 - OPPIK - Inovace

  Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí

více zde

Vánoční období 2017 a začátek roku 2018

Dotace pro Vánoční období 2017 a začátek roku 2018 Vážení podnikatelé, Ministerstvo

více zde

Během několika dnů až týdnů bude zveřejněna I. komplexní Výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie, který je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Alokace I. Výzvy bude činit 260 milionů Kč. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty, které projekt zrealizují na území ČR, mimo Hl. město Prahu a mají uzavřena 2 ekonomická období.

Podporované aktivity jsou rozděleny do 3 hlavních priorit:

 1. Elektromobilita a nabíjecí stanice
  • Možnost čerpání dotace až do výše 70% na úhradu části kupní ceny elektromobilu, která přesahuje pořizovací cenu obdobné kategorie vozu na standardní pohon.
  • Až 45% dotační podpora na nákup nabíjecí stanice určené pro činnost žadatele.
 2. Akumulace energie
  • Podpořeny budou projekty pořízení a zprovoznění akumulačních jednotek, které budou stabilizovat dodávku z decentralizovaných zdrojů energie do distribuční sítě. Výše podpory je do 60%, avšak v rámci režimu de minimis.
 3. Druhotné suroviny
  • Podpora projektů z oblasti využití druhotných surovin a úspory primárních zdrojů. Dotace do výše 45% může být využita na investice do inovativních technologií a výrobu inovativních výrobků.

Příjem žádosti je plánován do května/června 2016, doporučujeme však na základě vývoje příjmu žádostí u jiných programů podpory již nyní konzultovat plánované projekty a Žádost podat, co nejdříve. Neváhejte nás kontaktovat.