OPPI - Rozvoj - dotace - nákup technologií 2015

  Aktuálně Vám nabízíme informace ke zveřejnění Výzvy z Operačního

více zde

Last Call - únor 2016

29.2.2016 končí příjem registračních žádostí do OPPIK programů podpory: I. výzva

více zde

OPPIK - Dotace - Smart Grids I., Smart Grids II

  Vážení, 22. prosince došlo ke zverejnení 3 Výzev v rámci Operacního programu

více zde

 

Vážení,

přinášíme Vám informace k programu podpory Inovace z Operačního programu podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).
Program podpory Inovace je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí v rámci I. Výzvy – Inovační projekt.

A to až do 30. listopadu 2015.
Celková alokace této výzvy činí 4 miliardy Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OPPIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídící orgán může zastavit příjem plných žádostí při dosažení hranice 12 mld. Kč.

Možnosti v programu podpory Inovace jsou následující:
Výše dotační podpory je stanovena ve výši 25 % způsobilých výdajů pro velký podnik, 35 % pro střední
podnik (do 250 zaměstnanců) a 45 % pro malý podnik (do 50 zaměstnanců).
Žadatelem mohou být všechny typy podniků podle velikosti. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu.
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)