Investiční příležitost

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - 2015  Prodej

více zde

Dotace - centra výzkumu a vývoje

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost otevírá novou Výzvu v rámci

více zde

OPPIK - Druhotné suroviny

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  (OPPIK), Program podpory Nízkouhlíkové

více zde

 

Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí v rámci I.Výzvy – Inovační projekt. A to až do 30. listopadu 2015.

Celková alokace této výzvy činí 4 miliardy Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OPPIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídící orgán může zastavit příjem plných žádostí při dosažení hranice 12 mld. Kč.

Možnosti v programu podpory Inovace jsou následující:

Výše dotační podpory je stanovena ve výši 25% způsobilých výdajů pro velký podnik, 35% pro střední podnik (do 250 zaměstnanců) a 45% pro malý podnik (do 50 zaměstnanců).

Žadatelem mohou být všechny typy podniků podle velikosti. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

  • Podporovanými aktivitami jsou:
    • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
    • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
    • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
    • dZvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.