Podzim 2015 - OPPIK - Inovace

  Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí

více zde

OPPI - Rozvoj - dotace - nákup technologií 2015

  Aktuálně Vám nabízíme informace ke zveřejnění Výzvy z Operačního

více zde

Dotační možnosti OPPIK - březen 2016

V současné době lze podávat Žádosti do následujících programů podpory a jejich

více zde

  Akviziční příležitosti spravované společností Brain Logistics - 2015

 Prodej projektové společnosti centra nakládání s odpady, jehož hlavním objektem je bioplynová stanice.
 
Vážení, jako poradci výše zmíněné společnosti se na Vás obracíme s nabídkou investiční příležitosti - akvizice. Vlastník společnosti hledá investora se zájmem o koupi 100% obchodního podílu výše zmíněné společnosti.
 
Jedná se o typicky projektovou společnost zaměřenou výhradně na přípravu, realizaci a provoz projektu Centra nakládání s odpady Choceň (CNO). Společnost není zatížena jinými aktivitami a historií. Projekt je vhodný pro zájemce z oblasti odpadového hospodářství nebo potravinářského průmyslu či jiného oboru vytvářejícího vhodné vstupy do bioplynové stanice, resp. třídírny nebo skládky. Projekt (společnost) lze rovněž rozdělit, např. na skládku a bioplynovou stanici. Majetek společnosti tvoří pozemky a kompletní projektová oprávnění. Celková plocha areálu CNO je 21 733,5 m2.

Výhodou realizace projektu je dostupnost investiční dotace z Operačního programu Životní prostředí a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a rovněž pravděpodobný nárok na státní provozní podporu pro odpadové bioplynové stanice s výkonem do 550 kWe formou zeleného bonusu, který upravuje připravovaná novela zákona o podporovaných zdrojích.

Pro bližší informace nás kontaktujte.