Dotace OPPIK - Jaro/Léto 2016 - Aktuální Výzvy

 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) nabízí možnosti získání

více zde

Informace o prodeji společnosti

 Dne 17. 5. 2012 uzavřeli majitelé společnosti Sázavan strojírny, s.r.o. zastoupení poradenskou

více zde

Dotační podpora Elektromobility

Vážení, 7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory

více zde

Dotace pro Vánoční období 2017 a začátek roku 2018


Vážení podnikatelé,

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu před Vánočními svátky 2017 vyhlásilo výzvy v oblasti Technologie a Úspory energií.

Další výzvy budou následovat ještě do konce roku 2017 a v prvním kvartále 2018. 

 Proto jsme připravili souhrnný Dotační zpravodaj, který naleznete v odkaze níže. V přehledu naleznete konkrétně tyto výzvy:

 • již vyhlášené nové výzvy: Technologie (VII) a Úspory energií (III)
 • přehled nadcházejících výzev s předpokladem vyhlášení do konce roku 2017: ICT a sdílené služby (IV), Marketing, Úspory energií - FVE
 • přehled nadcházejících výzev s předpokladem vyhlášení v prvním kvartále 2018: Inovace, Potenciál

Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků

Tým Brain Logistics s.r.o.

  

Brain Logistics - dotační zpravodaj - WEB - přehled vánočních výzev 2017.pdf

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu aktualizovalo harmonogram výzev OPPIK na přelomu let 2017/2018.


Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny mimo hl. město Praha, nabízíme dotační služby nejen na tyto výzvy:

a) Energetické oblasti (pro všechny velikosti podniků):

 • II. Výzva Úspory energie - Fotovoltaické elektrárny (na budovách)
 • III. Výzva Úspory energie  (řada opatření vedoucích k úspoře energií - zateplování, náhrada energeticky zastaralých strojů a technologií, aj.)

b) Vývoj ICT a sdílené služby (pro všechny velikosti podniků):

 • IV. Výzva ICT a sdílené služby

c) Zavádění průmyslu 4.0 (komunikujících strojů)  (do malých a středních podniků)

 • VII. Výzva Technologie - Průmysl 4.0

d) Aktivní účast na veletrzích v zahraničí  (pro malé a střední podniky)

 • III. Výzva Marketing: IVV

e) Vývojová činnost a zavádění výroba inovovaných produktů v malých a středních podnicích ( i u velkých podniků):

 • V. Výzva Inovace (pořízení strojů a DHNM pro výrobu inovovaného produktu)
 • VI. Výzva Aplikace (VaV - mzdové náklady na zaměstnance ve VaV - v podniku / na univerzitě)
 • V. Výzva Potenciál (pořízení zařízení a DHNM pro vytvoření centra pro inovaci produktů)

Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny v hl. městě Praha, nabízíme dotační služby v oblasti vzniku podnikatelského inkubátoru, které stojí mimo OPPIK.

 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme aktuální informace ke zveřejnění Výzev v srpnu a září 2017:

 Nové výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

 Alokace

 Žadatel

 Aktivita

Inovace – inovační projekt

12.7. - 12.11.2017

Kolový

3 mld.

Malé a střední podniky;

10% pro velké podniky;

Inovace produktu nebo procesu -podložená testem prototypu.

Potenciál

20.7.- 30.11. 2017

Kolová

1,5 mld.

MSP

Výzkum a vývoj – vlastní VaV centrum

Úspory energie - FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace

16.6. - 16.10.2017

 

Kolový

(může být uzavřeno při 2-násobném naplnění nad alokací).

2 mld.

Pro firmy s velkou spotřebou Elektrické energie. Velké podniky jen 20% alokace.

CZ NACE vyjma pohostinství a cest. Ruch.

Instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu (jen 20% přebytku může jít do sítě).

Nízkouhlíkové technologie:

 1. akumulace energie
 2. druhotné suroviny
 3. elektromobilita
 4. vtláčení bioplynu

Do

17.10.2017

17.11. 2017

17.9.2017

17.11. 2017

 

Kolové

Mil Kč.

60

70

60

60

MSP, VP

Aktivity shodné s názvem

 

Stále otevřené výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

Alokace

Žadatel

Aktivita

Smart grids II (Přenosová síť)

1.12. 2016 2.1.2018

průběžná

2,5 mld

Provozovatel přenosové soustavy

Úspory energií

Úspory energie

12/2016 – 3/2018

průběžná

11 mld

MSP i VP

Úspory energií

Smart Grids I. (Distribuční sítě)

5 - 9/2017

kolová

500 mil.

MSP i VP

Úspory energií

 

Plánované výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

Alokace

Žadatel

Aktivita

ICT a sdílené služby

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

1 mld

MSP, VP

Tvorba nových IS/ICT řešení

Aplikace - bez účinné spolupráce

a Aplikace - s účinnou spoluprací

7 – 10/ 2017

Kolová

800 mil.

MSP i VP (z části)

Výzkum a vývoj – mzdové náklady a materiál

7 – 10/ 2017

800 mil.

MSP i VP (z části) ve spolupráci s VaV organizací v ČR

Obnovitelné zdroje energie

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

280 mil Kč

Podnikatelské subjekty

MVE, BS, Biomasa

Smart grids I: Distribuční sítě

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

500 mil Kč

Provozovatelé distribučních soustav

Aktivity shodné s názvem

Vysokorychlostní internet

11 /2017 – 4/ 2018

Kolová

2,45 mld

Podnikatelské subjekty

Aktivity shodné s názvem

Úspory energie

4/2018 – 12/2018

průběžná

3,5 mld

Podnikatelské subjekty

Úspory energie

BL_DZ_cervenec_2017_V01.pdf

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin další vlnu Výzev v širokém spektru programů podpory.

Příjem žádostí začne do 30 dnů od vyhlášení jednotlivých Výzev a to jednokolově, tedy žadatelé připravují pro první podání veškerou projektovou dokumentaci včetně studie proveditelnosti a finální verze rozpočtu.

Všeobecnými podmínkami je dále financování v ex-post režimu, doba udržitelnosti 5 let a hodnocení min. 2 posledních uzavřených ekonomických období.

Aktuální vlna výzev se týká těchto programů podpory:

 • Aplikace
 • ICT a sdílené služby
 • Inovace – Inovační projekt
 • Potenciál
 • Smart Grids II.
 • Úspory energie

Detailnější informace najdete v Dotačním Blesku, případně nás kontaktuje zde.

Blesk_25.6.17_CZ_FOTOVOLTAIKA_V05.pdf

 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme aktuální informace ke zveřejnění Výzev v říjnu a listopadu 2016:

II. výzva programu podpory Marketing           

II. výzva programu podpory Nemovitosti           

II. výzva programu podpory Školicí střediska           

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení

III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky      

II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu           

III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry      

III. výzva v programu podpory POTENCIÁL.

IV. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.

V. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.

II.výzva v programu podpory SMART GRIDS II.

    

Dotační Blesk_OPPIK_112016.pdf
Dotační Zpravodaj_Brain Logistics, s.r.o._24102016.pdf

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinese během několika dnů další vlnu Výzev v širokém spektru programů podpory.

Příjem žádostí začne do 30 dnů od vyhlášení jednotlivých Výzev a to jednokolově, tedy žadatelé připravují pro první podání veškerou projektovou dokumentaci včetně studie proveditelnosti a finální verze rozpočtu.

Všeobecnými podmínkami je dále financování v ex-post režimu, doba udržitelnosti 5 let a hodnocení min. 2 posledních uzavřených ekonomických období.

Aktuální vlna výzev se týká těchto programů podpory:

 • Aplikace
 • ICT a sdílené služby
 • Inovace – Inovační projekt
 • Marketing
 • Nemovitosti
 • Potenciál
 • Partnerství znalostního transferu
 • Smart Grids II.
 • Služby infrastruktury
 • Spolupráce – Klastry
 • Školicí střediska
 • Technologie
 • Úspory energie

Detailnější informace najdete v Dotačním Blesku, případně nás kontaktuje zde.

Dotační Blesk_Podzim 2016.pdf