ICT a sdílené služby DOTACE

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je k dispozici

více zde

OPPIK - Elektromobilita a Druhotné suroviny

   V rámci 2. vlny výzev v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro

více zde

Podzim 2015 - OPPIK - Inovace

  Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí

více zde

Dotace pro Vánoční období 2017 a začátek roku 2018


Vážení podnikatelé,

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu před Vánočními svátky 2017 vyhlásilo výzvy v oblasti Technologie a Úspory energií.

Další výzvy budou následovat ještě do konce roku 2017 a v prvním kvartále 2018. 

 Proto jsme připravili souhrnný Dotační zpravodaj, který naleznete v odkaze níže. V přehledu naleznete konkrétně tyto výzvy:

 • již vyhlášené nové výzvy: Technologie (VII) a Úspory energií (III)
 • přehled nadcházejících výzev s předpokladem vyhlášení do konce roku 2017: ICT a sdílené služby (IV), Marketing, Úspory energií - FVE
 • přehled nadcházejících výzev s předpokladem vyhlášení v prvním kvartále 2018: Inovace, Potenciál

Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků

Tým Brain Logistics s.r.o.

 



 

Brain Logistics - dotační zpravodaj - WEB - přehled vánočních výzev 2017.pdf

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu aktualizovalo harmonogram výzev OPPIK na přelomu let 2017/2018.


Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny mimo hl. město Praha, nabízíme dotační služby nejen na tyto výzvy:

a) Energetické oblasti (pro všechny velikosti podniků):

 • II. Výzva Úspory energie - Fotovoltaické elektrárny (na budovách)
 • III. Výzva Úspory energie  (řada opatření vedoucích k úspoře energií - zateplování, náhrada energeticky zastaralých strojů a technologií, aj.)

b) Vývoj ICT a sdílené služby (pro všechny velikosti podniků):

 • IV. Výzva ICT a sdílené služby

c) Zavádění průmyslu 4.0 (komunikujících strojů)  (do malých a středních podniků)

 • VII. Výzva Technologie - Průmysl 4.0

d) Aktivní účast na veletrzích v zahraničí  (pro malé a střední podniky)

 • III. Výzva Marketing: IVV

e) Vývojová činnost a zavádění výroba inovovaných produktů v malých a středních podnicích ( i u velkých podniků):

 • V. Výzva Inovace (pořízení strojů a DHNM pro výrobu inovovaného produktu)
 • VI. Výzva Aplikace (VaV - mzdové náklady na zaměstnance ve VaV - v podniku / na univerzitě)
 • V. Výzva Potenciál (pořízení zařízení a DHNM pro vytvoření centra pro inovaci produktů)

Pro klienty z řad podnikatelů, kteří mají provozovny v hl. městě Praha, nabízíme dotační služby v oblasti vzniku podnikatelského inkubátoru, které stojí mimo OPPIK.

 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme aktuální informace ke zveřejnění Výzev v srpnu a září 2017:

 Nové výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

 Alokace

 Žadatel

 Aktivita

Inovace – inovační projekt

12.7. - 12.11.2017

Kolový

3 mld.

Malé a střední podniky;

10% pro velké podniky;

Inovace produktu nebo procesu -podložená testem prototypu.

Potenciál

20.7.- 30.11. 2017

Kolová

1,5 mld.

MSP

Výzkum a vývoj – vlastní VaV centrum

Úspory energie - FVE pro vlastní spotřebu včetně akumulace

16.6. - 16.10.2017

 

Kolový

(může být uzavřeno při 2-násobném naplnění nad alokací).

2 mld.

Pro firmy s velkou spotřebou Elektrické energie. Velké podniky jen 20% alokace.

CZ NACE vyjma pohostinství a cest. Ruch.

Instalace fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu (jen 20% přebytku může jít do sítě).

Nízkouhlíkové technologie:

 1. akumulace energie
 2. druhotné suroviny
 3. elektromobilita
 4. vtláčení bioplynu

Do

17.10.2017

17.11. 2017

17.9.2017

17.11. 2017

 

Kolové

Mil Kč.

60

70

60

60

MSP, VP

Aktivity shodné s názvem

 

Stále otevřené výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

Alokace

Žadatel

Aktivita

Smart grids II (Přenosová síť)

1.12. 2016 2.1.2018

průběžná

2,5 mld

Provozovatel přenosové soustavy

Úspory energií

Úspory energie

12/2016 – 3/2018

průběžná

11 mld

MSP i VP

Úspory energií

Smart Grids I. (Distribuční sítě)

5 - 9/2017

kolová

500 mil.

MSP i VP

Úspory energií

 

Plánované výzvy

Termín podání

Příjem – průběžný /kolový

Alokace

Žadatel

Aktivita

ICT a sdílené služby

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

1 mld

MSP, VP

Tvorba nových IS/ICT řešení

Aplikace - bez účinné spolupráce

a Aplikace - s účinnou spoluprací

7 – 10/ 2017

Kolová

800 mil.

MSP i VP (z části)

Výzkum a vývoj – mzdové náklady a materiál

7 – 10/ 2017

800 mil.

MSP i VP (z části) ve spolupráci s VaV organizací v ČR

Obnovitelné zdroje energie

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

280 mil Kč

Podnikatelské subjekty

MVE, BS, Biomasa

Smart grids I: Distribuční sítě

9 /2017 – 1/ 2018

Kolová

500 mil Kč

Provozovatelé distribučních soustav

Aktivity shodné s názvem

Vysokorychlostní internet

11 /2017 – 4/ 2018

Kolová

2,45 mld

Podnikatelské subjekty

Aktivity shodné s názvem

Úspory energie

4/2018 – 12/2018

průběžná

3,5 mld

Podnikatelské subjekty

Úspory energie

BL_DZ_cervenec_2017_V01.pdf

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin další vlnu Výzev v širokém spektru programů podpory.

Příjem žádostí začne do 30 dnů od vyhlášení jednotlivých Výzev a to jednokolově, tedy žadatelé připravují pro první podání veškerou projektovou dokumentaci včetně studie proveditelnosti a finální verze rozpočtu.

Všeobecnými podmínkami je dále financování v ex-post režimu, doba udržitelnosti 5 let a hodnocení min. 2 posledních uzavřených ekonomických období.

Aktuální vlna výzev se týká těchto programů podpory:

 • Aplikace
 • ICT a sdílené služby
 • Inovace – Inovační projekt
 • Potenciál
 • Smart Grids II.
 • Úspory energie

Detailnější informace najdete v Dotačním Blesku, případně nás kontaktuje zde.

Blesk_25.6.17_CZ_FOTOVOLTAIKA_V05.pdf

 

V rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) Vám přinášíme aktuální informace ke zveřejnění Výzev v říjnu a listopadu 2016:

II. výzva programu podpory Marketing           

II. výzva programu podpory Nemovitosti           

II. výzva programu podpory Školicí střediska           

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita budování a modernizace datových center

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita zřizování a provoz center sdílených služeb

II. výzva programu podpory ICT a sdílené služby — aktivita tvorba nových IS/ICT řešení

III. výzva programu podpory ICT a sdílené služby pro začínající podniky      

II. výzva programu podpory Partnerství znalostního transferu           

III. výzva programu podpory Spolupráce — Klastry      

III. výzva v programu podpory POTENCIÁL.

IV. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.

V. výzva v programu podpory TECHNOLOGIE.

II.výzva v programu podpory SMART GRIDS II.

    

Dotační Blesk_OPPIK_112016.pdf
Dotační Zpravodaj_Brain Logistics, s.r.o._24102016.pdf

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinese během několika dnů další vlnu Výzev v širokém spektru programů podpory.

Příjem žádostí začne do 30 dnů od vyhlášení jednotlivých Výzev a to jednokolově, tedy žadatelé připravují pro první podání veškerou projektovou dokumentaci včetně studie proveditelnosti a finální verze rozpočtu.

Všeobecnými podmínkami je dále financování v ex-post režimu, doba udržitelnosti 5 let a hodnocení min. 2 posledních uzavřených ekonomických období.

Aktuální vlna výzev se týká těchto programů podpory:

 • Aplikace
 • ICT a sdílené služby
 • Inovace – Inovační projekt
 • Marketing
 • Nemovitosti
 • Potenciál
 • Partnerství znalostního transferu
 • Smart Grids II.
 • Služby infrastruktury
 • Spolupráce – Klastry
 • Školicí střediska
 • Technologie
 • Úspory energie

Detailnější informace najdete v Dotačním Blesku, případně nás kontaktuje zde.

Dotační Blesk_Podzim 2016.pdf