Asociace malých a st?edních podnik? a ivnostník? ?R, Praha - www.amsp.cz

 Beer Mergers Ltd., Kent - www.beermerger.com

 Deutsch - Tschechische Industrie - und Handelskammer, Praha - www.dtihk.cz

 ERBIA HOLDING, a. s., Praha - www.erbia.cz

 Financiere Equitor, Pa?í, Londýn - www.financiere-equitor.com

 GFA Consulting Group GmbH, Hamburg - www.gfa-group.de

 Jihomoravské inova?ní centrum, z. s. p. o., Brno - www.jic.cz

 Komer?ní banka, a. s., Praha - www.kb.cz

 L. E. K. Consulting GmbH, Mnichov, Londýn - www.lek.com

 Tuesday Business Network, Praha - www.tuesday.cz

 Univerzita Karlova, Praha - www.cuni.cz