Asociace malých a st?edních podnik? a ivnostník? ?R, Prag - www.amsp.cz

 Beer Mergers Ltd., Kent - www.beermerger.com

 Deutsch - Tschechische Industrie - und Handelskammer, Prag - www.dtihk.cz

 ERBIA HOLDING, a. s., Prag - www.erbia.cz

 Financiere Equitor, Paris, London - www.financiere-equitor.com

 GFA Consulting Group GmbH, Hamburg - www.gfa-group.de

 Jihomoravské inova?ní centrum, z. s. p. o., Brno - www.jic.cz

 Komer?ní banka, a. s., Prag - www.kb.cz

 L. E. K. Consulting GmbH, München, London - www.lek.com

 Tuesday Business Network, Prag - www.tuesday.cz

 Univerzita Karlova, Prag - www.cuni.cz