Podzimní vlna výzev 2017

  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) přinesl během prázdnin

více zde

OPPIK - Další vlna výzev - Technologie, OZE, Patenty...

  V rámci dalšího kola výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro

více zde

Dotační podpora Elektromobility

Vážení, 7. března 2016 byla po dlouhém čekání zveřejněna I. Výzva programu podpory

více zde

 

Program podpory Inovace (OPPIK) je aktuálně otevřený pro příjem registračních žádostí v rámci I.Výzvy – Inovační projekt. A to až do 30. listopadu 2015.

Celková alokace této výzvy činí 4 miliardy Kč. V případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OPPIK alokaci na tuto výzvu adekvátně navýšit. Řídící orgán může zastavit příjem plných žádostí při dosažení hranice 12 mld. Kč.

Možnosti v programu podpory Inovace jsou následující:

Výše dotační podpory je stanovena ve výši 25% způsobilých výdajů pro velký podnik, 35% pro střední podnik (do 250 zaměstnanců) a 45% pro malý podnik (do 50 zaměstnanců).

Žadatelem mohou být všechny typy podniků podle velikosti. Podporu pro velké podniky lze poskytnout maximálně do výše 40 % alokace na tuto výzvu.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč / 200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

  • Podporovanými aktivitami jsou:
    • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
    • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
    • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
    • dZvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.